TEGLIA FORNI LEC30040 | PIRON

Bleche | LEC30040

GN 1/1 (530x325 mm)Galilei - Galilei Plus - Galilei Plus KT

Frittierblech GN 1/1 aus Edelstahl.

KOMPATIBLE ÖFEN PIRON:
PF1550|PF1555|PF7404|PF7704|PF7706|PF7710|PF7720|PF8406|PF8410

KOMPATIBLE ÖFEN EXPLORA:
PF1530|PF1535|PF1704|PF1706|PF1710|PF1713|PF1720|PF7904|PF7906|PF7910|PF7920

Vergleichen Sie

Technische Merkmale

Abmessungen blech/rost Abmessungen blech/rost
GN 1/1 (530x325 mm)
preloader