SUPPORTO PER FORNI IMPILABILI KIT KIT00072 | EXPLORA

Optionale Kits | KIT00072

Explora Colombo - Explora Prometeo - Aufmontage-Kit

Halterung für stapelbare Öfen.

KOMPATIBLE ÖFEN PIRON:
PF7704|PF7706|PF8406

KOMPATIBLE ÖFEN EXPLORA:
PF1704|PF1706|PF7904|PF7906

Caratteristiche Tecniche

Tipologia kit Tipologia kit
Aufmontage-Kit