DOCCIA KIT FORNI KDC00020 | EXPLORA

Optional kit | KDC00020

Explora Colombo - Explora Colombo KT - Explora Performer - Explora Prometeo - Care and washing

Shower.

COMPATIBLE OVENS EXPLORA:
PF1530|PF1535|PF1545|PF1704|PF1706|PF1710|PF1713|PF1716|PF1720|PF7904|PF7906|PF7910|PF7916|PF7920

COMPATIBLE OVENS PIRON:
PF1550|PF1555|PF1565|PF7404|PF7704|PF7706|PF7710|PF7716|PF7720|PF8406|PF8410

Compara