Plaque | LEC30018

Explora Colombo - Explora Colombo KT - Explora Performer - Explora Prometeo

Plaque perforée GN 1/1 en acier inox.

FOURS COMPATIBLES EXPLORA:
PF1530|PF1535|PF1704|PF1706|PF1710|PF1713|PF1720|PF7904|PF7906|PF7910|PF7920

FOURS COMPATIBLES PIRON:
PF1550|PF1555|PF7404|PF7704|PF7706|PF7710|PF7720|PF8406|PF8410

Compara